Elektrisk golvvärme

Elektrisk golvvärme är den vanligaste typen av golvvärme räknat i antal system. Produkterna lämpar sig väl för många olika installationer.

Elgolvvärme finns i olika varianter men kan huvudsakligen delas upp i tre huvudtyper:
*Golvvärme (12-48V) – Värmekabel med lågvolt
*Golvvärme med värmekabel 10-20W/m
*Golvvärme med golvvärmefolie

Varukorg